Raad van Bestuur

Centrum voor Psychotherapie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de bedrijfsvoering van Empathon B.V. en is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij Empathon B.V.

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan binnen de instelling Empathon B.V.

De Raad van Toezicht is als extern orgaan verantwoordelijk voor het toezicht op het algemene beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen.

A. de Jong, voorzitter.
X. Oonk, secretaris.
M.Schot, lid.