Belangrijke mededeling voor Menzis en VGZ verzekerden

Centrum voor Psychotherapie

Geachte cliënt,

Graag uw aandacht als u verzekerd bent bij:  VGZ  of Menzis

Voor 2021 heeft Empathon een contract afgesloten met zorgverzekeraars Achmea Zilveren Kruis, CZ, Caresq, VRZ, DSW en ASR, en daardoor ook met de zogenaamde labels en volmachten die onder deze zorgverzekeraars vallen. 

Als één van bovenstaande zorgverzekeringen ook de uwe is, dan wordt onze declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar en door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed. Houdt u in dit geval alleen rekening met de verplichte eigen bijdrage en de mogelijkheid van zorgplafonds eind van het jaar, waardoor wij dan geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Voor u is onderstaande dan verder van geen belang.

Empathon heeft voor 2021 besloten géén contract aan te gaan met VGZ en Menzis.

We hebben ook geen contract afgesloten met een aantal kleine zorgverzekeraars. Onder de zorgverzekeraars waarmee wij géén contract hebben afgesloten vallen ook verschillende andere labels en volmachten. Voor meer informatie daarover kunt u de volgende site raadplegen:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Als u in 2021 bent verzekerd met een naturapolis of vergelijkbare polis bij VGZ of Menzis of bij één van de andere kleine zorgverzekeraars en hun labels of volmachten, dan wordt onze declaratie van de behandelingen die starten in 2021 via Famed ingediend bij ú. U kunt die declaratie vervolgens doorsturen naar uw zorgverzekeraar of het label of volmacht daarvan, die vervolgens 55 tot 75 procent van het declaratiebedrag aan u zal vergoeden. Het is daarom belangrijk, dat u er rekening mee houdt dat u in dat geval na afloop van uw behandeling uiteindelijk een flink bedrag moet bijbetalen. Zo nodig kunt u in het voorkomende geval bij Famed een betalingsregeling aanvragen.

Sluiten verzekerden van Menzis en VGZ  echter voor 2021 een Restitutie polis af, dan bent u vrij in uw keuze van de erkende zorgverlener en dan wordt onze declaratie van behandelingen gestart in 2021 in de meeste gevallen wél volledig door uw zorgverzekering vergoed. De extra kosten voor een restitutiepolis bedragen ongeveer 10 euro per maand. Hebt u uw zorgverzekering in 2019 opgezegd, dan kunt u nog tot 1 februari 2021 een andere zorgverzekering nemen.

Bij vragen: bel 06-55378426 of mail naar empathon@empathon.nl.

Met vriendelijke groet,

Empathon B.V.

19 januari 2021.