Belangrijke mededeling : Voor Menzis en VGZ verzekerden en eigen risico 2024

Centrum voor Psychotherapie

Geachte cliënt,

Eigen Risico:

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product of dbc) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject.

Dit is verandert. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico.

Graag uw aandacht als u verzekerd bent bij:  VGZ  of Menzis.

Empathon heeft een contract afgesloten met zorgverzekeraars Achmea Zilveren Kruis, CZ, Caresq/Eucare, ENO, Zorg en Zekerheid, DSW en ASR, en daardoor ook met de zogenaamde labels en volmachten die onder deze zorgverzekeraars vallen. 

Als één van bovenstaande zorgverzekeringen ook de uwe is, dan wordt onze declaratie ingediend bij uw zorgverzekeraar en door uw zorgverzekeraar aan ons vergoed. Houdt u in dit geval alleen rekening met de verplichte eigen bijdrage en de mogelijkheid van zorgplafonds eind van het jaar, waardoor wij dan geen nieuwe patiënten meer kunnen aannemen. Voor u is onderstaande dan verder van geen belang.

Empathon heeft géén contract afgesloten met VGZ en Menzis.

We hebben ook geen contract afgesloten met een aantal kleine zorgverzekeraars. Onder de zorgverzekeraars waarmee wij géén contract hebben afgesloten vallen ook verschillende andere labels en volmachten. Voor meer informatie daarover kunt u de volgende site raadplegen:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Als u bent verzekerd met een naturapolis of vergelijkbare polis bij VGZ of Menzis of bij één van de andere kleine zorgverzekeraars en hun labels of volmachten, dan wordt onze declaratie van de behandelingen via Infomedics ingediend bij ú. U kunt die declaratie vervolgens doorsturen naar uw zorgverzekeraar of het label of volmacht daarvan, die vervolgens indicatief 55 tot 75 procent van het declaratiebedrag aan u zal vergoeden. Het is daarom belangrijk, dat u er rekening mee houdt dat u in dat geval na afloop van uw behandeling uiteindelijk een flink bedrag moet bijbetalen. Zo nodig kunt u in het voorkomende geval bij Infomedics een betalingsregeling aanvragen.

Sluiten verzekerden van Menzis en VGZ  echter een Restitutie polis af, dan bent u vrij in uw keuze van de erkende zorgverlener en dan wordt onze declaratie van behandelingen voor 100% vergoed bij Menzis en 90% vergoed bij VGZ. Informeer zelf bij uw verzekeraar of dit nog steeds klopt! De extra kosten voor een restitutiepolis bedragen ongeveer 10 euro per maand. Hebt u uw zorgverzekering einde van het jaar opgezegd, dan kunt u hoogstwaarschijnlijk nog tot 1 februari van het nieuwe jaar een andere zorgverzekering nemen.

Bij vragen: bel 06-55378426 of mail naar empathon@empathon.nl.

Met vriendelijke groet,

Empathon B.V.