Martina Troost

Centrum voor Psychotherapie

Specialismen: BIG geregistreerd psychotherapeut en systeemtherapeut.

Mijn behandelaanbod richt zich onder andere op onbegrepen lichamelijke klachten,

 angst en stemmingsklachten, overspannenheid en burn-out, somberheid of depressie, levensfaseproblemen, relatieproblemen.

Sinds 1974 werkte ik in verschillende GGZ instellingen, o.a. in psychiatrisch ziekenhuis De Grote Rivieren te Dordrecht, in de kinder- en jeugdpsychiatrie van het RMPI te Barendrecht (nu beide gefuseerd tot Yulius), bij De Waag voor forensische psychiatrie.

Het werken in de praktijk combineerde ik met lesgeven aan postdoctorale opleidingen en het geven van supervisie aan psychotherapeuten en klinisch psychologen in opleiding.

De behandeling is zo mogelijk kortdurend en klachtgericht, waarbij we allereerst op zoek gaan naar een verklaring voor het ontstaan en het voortbestaan van de klachten. Daarna maken we een gezamenlijk behandelplan. Hierin staan de behandeldoelen vermeld, de werkmethode en de vermoedelijke duur van de behandeling.

Van de cliënten wordt een aktieve houding verwacht, klachten en problemen kunnen alleen verminderen wanneer men bereid is zichzelf en zijn functioneren onder de loep te nemen en  zo nodig bij te stellen.

Naast de gesprekstherapie maak ik ook gebruik van een lichaamsgerichte aanpak, gericht op het losmaken van de blokkades die trauma’s en problemen veroorzaken en die ons letterlijk laten vastlopen.

Ik vind het van groot belang een goede werkrelatie met de cliënt(en) op te bouwen, in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect.

Geen behandelingen volgens strikte protocollen, geen standaardbehandelingen, maar een persoonlijke benadering met  aandacht voor de specifieke situatie van de cliënt.