Menu

Werkwijze

Algemene informatie over procedures en achtergronden

Wat is psychologische begeleiding en wat is psychotherapie ?

 

Psychologische begeleiding en psychotherapie richt zich op:

 

 

Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een probleem en of een klacht en het doel is om de klacht of het probleem dragelijker, leefbaarder te maken en indien mogelijk op te lossen.

In psychotherapie kunnen uiteenlopende problemen van sociale, lichamelijke of psychische aard aan de orde komen. Uw behandelaar kan hiervoor verschillende behandelmethoden gebruiken die het best passend zijn bij uw problemen of klachten.

 

Psychologen en psychotherapeuten leren hun cliënten hoe zij zichzelf bij hun problemen kunnen helpen. Daarbij is het belangrijkste uitgangspunt  dat  mensen uiteindelijk  in  staat  zijn  zelf keuzen te maken, hun eigen bestemming te bepalen en te veranderen als zij daar voor kiezen. De  gesprekken  zijn  daarom  te  beschouwen  als werkbijeenkomsten. De bedoeling van die bijeenkomsten is een verandering te bewerkstelligen van voor u nadelige gedragspatronen of van bepaalde ideeën, normen en waarden waaruit die patronen volgen. Samen met u zal worden gezocht naar de beste manieren om de obstakels aan te pakken die de noodzakelijke verandering in de weg staan. De werkbijeenkomsten kunnen eenvoudig, leuk en zeer hoopgevend zijn, maar ook wel eens vermoeiend, een enkele keer zelfs beangstigend.

 

Het is in ieder geval verstandig rekening te houden met een eventuele kortstondige verslechtering  van uw  situatie  in  de beginperiode van uw behandeling. Dit kan helaas voorkomen en is even lastig, maar van tijdelijke aard.

 

De beginfase van de behandeling wordt gekenmerkt door het verzamelen van informatie, benodigd voor de behandeling, de vorming van vertrouwen en  de ontwikkeling van het therapeutische contact. De informatie bestaat uit hetgeen u zelf aan ons doorgeeft of, na overleg met u, hetgeen door derden wordt verstrekt.

 

In de werkfase van de behandeling is er een meer actieve aanpak van de problemen en de klachten waarvoor u gekomen bent. Een volledige behandeling psychotherapie kan een half jaar tot twee jaar in beslag nemen.

Mogelijk vragen wij u om vragenlijsten in te vullen of wij kunnen bij u een psychologische test afnemen. Al uw gegevens worden door ons 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk termijn. Uw eigen behandelaar en de administrateur van de praktijk zijn de enigen die hebben toegang tot uw dossier. In uw dossier zijn behalve eventuele correspondentie, het behandelplan en de evaluaties ook de aantekeningen van de behandelaar opgenomen. U hebt recht van inzage in uw dossier.

 

 

Neem goed nota van onderstaande procedures.

 

Wij zijn uitsluitend bereikbaar via een antwoordapparaat onder het telefoonnummer 0181-316265 het mobiel nummer 06-55378426 en via de e-mail van uw eigen behandelaar.  

 

Afspraken en andere zakelijke kwesties kunt u via e-mail of telefonisch regelen door uw boodschappen in te spreken op het antwoordapparaat. Bent u niet in staat een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit minstens 24 uur van tevoren bekend maken. Doet u dit niet, dan wordt het normale gesprekstarief in rekening gebracht. Bij het maken van telefonische afspraken wordt door ons bovenstaande standaardprocedure gevolgd, zodat vergissingen zijn uitgesloten. Noteert u daarom zorgvuldig de afspraken die u telefonisch maakt en aarzel niet om datum, tijd en plaats van uw afspraak tijdig nog eens bij ons te controleren. Wij raden u aan gebruik te maken van het afsprakenkaartje dat u via de behandelaar kunt krijgen.

 

Buiten de gesprekken is er in de regel geen contact tussen behandelaar en cliënt. In dringende gevallen kunt u het antwoordapparaat inspreken. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U dient in een dergelijke situatie  rekening te houden met enige wachttijd, zeker buiten kantooruren. In ernstige, spoedeisende gevallen of bij langdurige afwezigheid van uw behandelaar kunt u beter contact met uw huisarts of diens vervanger opnemen. 

Qua inhoud en duur wisselt een behandeling per persoon: Het ideaal: Zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk!

 

 

 

Neem contact met ons op 06 55378426 administratie@empathon.nl