Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen

Centrum voor Psychotherapie

Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor psychologisch onderzoek: zie ons aanmeldformulier met een verwijsbrief van uw verwijzer* met een vermoeden van een DSM-V diagnose.

*Wie mag (in ieder geval) verwijzen:
Medisch specialist (inbegrepen zijn: psychiater, specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde,
arts verstandelijk gehandicapten). Regiebehandelaar van de cliënt (bij doorverwijzing). De bedrijfsarts wordt door alle zorgverzekeraars in hun polisvoorwaarden als een geldige verwijzer beschouwd).

Binnen enkele weken na de aanmelding kan in overleg met u een psychologisch onderzoek plaatsvinden aan de hand van uw vraagstelling of een vraagstelling van de behandelaar.

Daarna volgt daarop een bespreking van de conceptrapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies. Daarna ontvangt u binnen enkele weken het definitieve rapport met daarin verwerkt uw reactie op het concept.

Onderzoeksgebieden:

A. Verstandelijke capaciteiten (IQ)

B. Diverse problematiek: o.a. ASS (autisme spectrum stoornissen), ADHD en ADD, Dyslectie, andere specifieke leerproblemen, gedragsproblematiek.

C. Persoonlijkheids-, karakteronderzoek.

—————————————————————

Indien u dat wenst kunt u een onderzoek zelf bekostigen: ( Hiervoor heeft u geen verwijsbrief nodig).

A: Ongeveer 1000.00

B: Ongeveer 500.

C: Ongeveer 500

A en B of A en C: Ongeveer 1400.00

A en B en C: Ongeveer 2000.00

B en C: Ongeveer 1000 euro.