Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen

Centrum voor Psychotherapie

Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor psychologisch onderzoek: 06-55378426.

Binnen enkele weken na de aanmelding kan in overleg met u een psychologisch onderzoek plaatsvinden aan de hand van uw vraagstelling of een vraagstelling van de behandelaar.

Daarna volgt daarop een bespreking van de conceptrapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies. Daarna ontvangt u binnen enkele weken het definitieve rapport met daarin verwerkt uw reactie op het concept.

Onderzoeksgebieden:

A. Verstandelijke capaciteiten (IQ)

B. Diverse problematiek: o.a. ASS (autisme spectrum stoornissen), ADHD en ADD, Dyslectie, andere specifieke leerproblemen, gedragsproblematiek.

C. Persoonlijkheids-, karakteronderzoek.

—————————————————————

Indien u dat wenst kunt u een onderzoek zelf bekostigen:

A: Ongeveer 1000.00

B: Ongeveer 500.

C: Ongeveer 500

A en B of A en C: Ongeveer 1400.00

A en B en C: Ongeveer 2000.00

B en C: Ongeveer 1000 euro.