Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen

Centrum voor Psychotherapie

Psychologisch Onderzoek bij school-, werk-, en gedragsproblemen.

U kunt zich ook bij ons aanmelden voor psychologisch onderzoek: 06-55378426.

Deze onderzoeken worden door uw zorgverzekering niet vergoed.

Twee weken na de aanmelding vindt op de daaropvolgende maandag een psychologisch onderzoek plaats aan de hand van uw vraagstelling. De woensdag daarop volgt een bespreking van de conceptrapportage met daarin de resultaten van het onderzoek en een advies. Daarna ontvangt u binnen een week het definitieve rapport met daarin verwerkt uw reactie op het concept.

Onderzoeksgebieden:

1. Verstandelijke capaciteiten (IQ)

2. Diverse problematiek: o.a. ASS (autisme spectrum stoornissen), ADHD en ADD, Dyslectie, andere specifieke leerproblemen, gedragsproblematiek.

3. Persoonlijksheid-, karakteronderzoek.

—————————————————————

Kosten:

1. Een onderzoeksgebied: 495 euro.

2. Alle drie onderzoeksgebieden: 1295 euro.