Verwerkingsproblemen

Centrum voor Psychotherapie

– verwerken van traumatische gebeurtenissen

– verwerken van mishandeling en/of misbruik

– slaapproblemen

– sexuele problemen

– vermijdingsproblemen