Stemmingsstoornissen

Centrum voor Psychotherapie

– depressie

– wisselende buien 

– suïcide gedachten

– extreme vermoeidheid

– sexuele problemen

– verwerken van ziekten, lichamelijke achteruitgang of verlies van lichamelijke functies

– slaapprobleme

– rouw